Älytalon ongelmat – kalliit laitteet eivät vielä tee älykotia

Älytalon ongelmat – kalliit laitteet eivät vielä tee älykotia

On valitettavan yleistä, että meidät soitetaan paikalle, kun älykodin toimittanut yritys on hävinnyt maankamaralta ja lopputulos on kaikkea muuta kuin myyjän markkinointimateriaaleissa luvattiin.

Vaikka meidän näkökulmastamme älykoti on parempi toteuttaa kerralla kunnolla, autamme toki pulassa olevia ihmisiä tällaisissa tilanteissa. Ymmärrämme, että älykotiin on sijoitettu paljon rahaa ja sen on oletettu toimivan halutulla tavalla. Emme siis jätä ihmisiä pulaan.

Olemme törmänneet monenlaisiin ongelmiin uramme aikana, kun meidät on hälytetty paikalle toimimattoman kotiautomaation vuoksi. Esittelen tässä yleisimpiä ongelmia.

Ongelma 1: Älytalosta puuttuu äly

Se, että talossa on kalliita laitteita, jotka toimivat toisistaan irrallaan, ei ole vielä älykoti. Jos jokaiselle laitteelle on oma käyttöliittymä ja sovellus, se ei palvele käyttäjää tai helpota tämän arkea – päinvastoin. Tällaisia tilanteita tulee vastaan liian usein: älytalosta puuttuu äly.

Kaikki talon järjestelmät, viihde- ja talotekniikka saadaan kytkettyä toisiinsa, minkä pitäisi olla älykodin lähtökohta. Ideana on se, että pystyt ohjaamaan kaikkea ilmanvaihdosta valaistukseen ja sadettimiin samalla käyttöliittymällä. Voit luoda kotiisi sääntöjä, jolloin esimerkiksi loma-status aiheuttaa tietyt toiminnot automaattisesti: av-järjestelmä menee pois päältä, koti menee energiansäästötilaan ja murtohälytin aktivoituu.

Järjestelmä toimii hyvin vasta kun sen eri osapuolet ohjelmoidaan toimimaan yhdessä. Ilman ohjelmointityötä ja integraatioita älykotia ei ole.

Ongelma 2: Kehno dokumentointi

Hyvin usein ongelmana on myös se, että älytaloprojektin dokumentointi on puutteellista, sähkökuvia ei ole, sähköistyksestä ei ole tietoja ja sähkökeskukset ovat epäsiistejä. Tällöin vian paikantaminen ja korjaaminen voi olla todella vaikeaa ja hidasta. Jos asennusjälki on epäsiisti, se voi myös vaikuttaa talon jälleenmyyntiarvoon. Näissä kohteissa on myös saatettu laistaa määräyksistä, jolloin esimerkiksi vikavirta- tai kosketussuojaukset puuttuvat.

Toinen yleinen ongelma etenkin KNX-kohteissa on se, ettei asiakkaalle ole luovutettu kotiautomaation varmuuskopioita. Se monimutkaistaa tilannetta, jos ohjelmointiin halutaan tehdä muutoksia.

Ongelma 3: Uudet järjestelmät, joiden elinkaari on lyhyt

Kotiautomaatio on kiinnostava ja kasvava ala, joka on tuonut markkinoille myös monenlaisia uusia kotiautomaatiojärjestelmiä. Nämä järjestelmät voivat olla laadukkaita ja hyvin rakennettuja, mutta ongelmana on se, ettei markkina riitä kaikille uusille innovaatioille. Jos tällainen järjestelmä on otettu käyttöön ja sen kehittänyt yritys on kaatunut, järjestelmien uudistaminen tai korjaaminen on mahdotonta.

Siksi suosittelemme aina maailmanlaajuisesti vakiintunutta KNX-järjestelmä, jonka kanssa asiakas ei jää pulaan missään tilanteessa. Osaajia koulutetaan jatkuvasti lisää oppilaitoksissa eri puolella Suomea.

Ongelma 4: Järjestelmä ei ole huono, mutta väärin tehty

Älykoti on mittava investointi, jolla on toimiessaan merkittävä vaikutus talon asukkaiden hyvinvointiin ja arkeen. Jos järjestelmät ovat liian vaikeita käyttää, koko taloautomaatio voi jäädä puolikäytölle tai kokonaan hyödyntämättä.

Moni ajattelee tällaisessa tilanteessa, että heillä on vain huono järjestelmä. Ongelmana on useammin se, että järjestelmä on vain tehty väärin. Silloin se aiheuttaa enemmän harmaita hiuksia kuin poistaa niitä: järjestelmä temppuilee, sitä ei pysty huoltamaan tai sitä ei osata käyttää.

Täysin integroitu älykoti on laaja kokonaisuus, jossa täytyy nykyaikana ymmärtää talotekniikan ja sähköistyksen lisäksi audio-järjestelmiä, viihdetekniikkaa ja monia muita osa-alueita: jotta koko paletti on hyvin hallussa, täytyy olla todella laaja osaaminen monelta eri alalta.

Ongelma 5: Tietoturvaongelmat

Nykyaikaiset taloautomaatiojärjestelmät liitetään verkkoon, jolloin myös tietoturva voi muodostaa ongelman. Järjestelmä voi olla haavoittuvainen, jolloin siihen voi pahimmassa tapauksessa päästä käsiksi ulkopuolelta. Tietoverkkojen tuntemus on vaativa osa-alue, jonka kanssa ei pitäisi ottaa minkäänlaisia riskejä. Valitettavan usein kuitenkin törmäämme mitä yksinkertaisimpiin ongelmiin, kuten siihen, että järjestelmässä on käytössä oletussalasanat, joita ei ole vaihdettu.

Miten valitset hyvän tekijän?

Kun ryhtyy valitsemaan tekijää älykodille, kannattaa lähteä liikkeelle perusasioista eli referensseistä. Jos toimija pystyy vakuuttamaan sinut referensseillään ja pääset esimerkiksi katsomaan toteutettuja kohteita, aina parempi. Sertifikaatit kannattaa myös aina tarkistaa, jotta toimija pystyy osoittamaan osaamisensa alalta. Myös järjestelmän on hyvä olla yleisesti käytetty ja sertifioitu.

Tämän lisäksi kannattaa selvittää yrityksen integraatio- ja ohjelmointiosaaminen. Esimerkiksi meillä Digisähköllä on laajaa ohjelmointiosaamista, joten pystymme tekemään laitekohtaisia ohjausajureita eli yhdistämään harvinaisempiakin laitteita järjestelmään.

Kun kotiautomaatiota suunnittelee, kannattaa aina rakentaa se alusta asti oikein. Jos tilanne on se, että sinulla on jo järjestelmä, jossa kaikki ei ole kohdallaan, peli ei ole vielä menetetty. Asiantuntijamme tekee kartoituksen nykytilanteesta ja sen pohjalta voimme suunnitella tarvittavat toimenpiteet.Ota yhteyttä!

Jani Hirvonen
Toimitusjohtaja
Digisähkö Oy
jani.hirvonen(at)digisahko.fi
+358 (0)10 583 4500